top of page
En Arka Sırada Oturan Öğrenci

Ortaokulumuz

NAR TANESİ Ortaokulu eğitim modeli;
Öğrencilerini ulusal ve uluslararası projelere ‘’akademik, kültürel, sanatsal ve sportif’’ yaklaşımları harmanlayarak yönlendiren, öğretmenleri ve çevresiyle işbirliği içerisinde, ahlaklı ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modeli sunar.


Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.
Akademik yaklaşımımız; öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunmayı önceleyen, yenilikçi ve donanımlı öğretmenler eşliğinde onlara olumlu birer rol model yaklaşımı sergileyebilmektir.

Eğitim sistemimiz; bilgiye ulaşabilen, yorumlayan, üretebilen ve katılımcı olma konusunda motivasyonu yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Neden Nar Tanesi Ortaokulu?

  1. Kendini başarıyla ifade edebilen ve ahlaki değerleri önceleyerek hareket eden öğrenciler yetiştirilir.

  2. Özdenetimi yüksek, sorumluluklarını bilen, insanlara ve sahip olduklarına özenle yaklaşan öğrenciler hedeflenir.

  3. Öğretmenleri, ailesi ve çevresel tüm faktörlere karşı sevgi ve saygıyla yaklaşan öğrenciler yetiştirmek için rol model olunur.

  4. Hedef oluşturabilen ve bu hedef doğrultusunda ilerleyebilen öğrenciler olmaları için motivasyon sağlanır.

  5. Birbirinden değerli ve tecrübeli öğretmenlerle öğrenciler hayata hazırlanır.

  6. Öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek akademik, sosyal ve kültürel destekleme yapılır.

  7. Öğrencilerin akademik eksiklikleri, bireysel olarak çözümlenerek süreç ilerletilir.

  8. Okul-aile işbirliği üst düzeyde ele alınarak, doğru rehberlik edilir.

  9. Ortaokulu bünyemizde tamamlayan öğrencilere, güçlü bir akademik destek verilerek, ulusal ve uluslararası geçerliliği yüksek olan liselerde eğitim görmeleri sağlanır.

bottom of page