top of page

Hikayemiz

Nar Tanesi Eğitim Kurumları olarak bizler; Her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştiren bir kurum olmak için çaba gösteriyoruz.

Yöneticilerinden öğretmenlerine, destek hizmetlerinden çözüm ortaklarına varıncaya kadar büyük bir aile olmanın sevincini yaşıyoruz. Memleketimizi ve öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyle buluşturmanın yanı sıra, okullarımızda üstün nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim-öğretim yapılması için gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflemekteyiz.  Bunun için gerek fiziksel , gerek sosyal, gerekse insan kaynakları anlamında her türlü alt yapıyı büyük bir özen ve kararlılıkla oluşturmaya çalışıyoruz.

Geliştirdiğimiz ve uyguladığımız kendine özgü eğitim programımız ve profesyonel eğitim kadromuz ile ezberden öte , özümseyerek öğrenen, bilgiyi kullanan, matematik ve fen okuryazarı, yalnızca testlerde, sınavlarda değil, kültür, sanat, spor, bilim gibi her dalla ilgili çalışmalarda başarılı olan, birikimi yüksek, özgür düşünen , iletişim becerileri gelişmiş ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, üretken, uluslararası bir vizyona sahip, geleceğin aydınlık liderleri olacak bireyler yetiştirmek kurumumuzun misyonumuzu oluşturuyor.

Bu kutsal yolculuğumuzda asıl zenginliğimiz; sürekli öğrenen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren ve geleceği birlikte tasarlayacağımız öğrencilerimizdir.

Adaleti bir kurum kültürü olarak benimseyen Nar Tanesi Eğitim Kurumları daima dürüstlükten ve tarafsızlıktan şaşmayan, farklılıklara saygı gösterip, insani değerlere önem veren bir kurum olmayı sürdürecektir.

240.jpg

Neden Biz?

• Güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştiren bir kurum olduğu için,

• Çocuklarımıza doğru yaklaşımlar kullanarak olumlu alışkanlıklar kazandırdığı için,

• Sağlıklı bir bedensel ve ruhsal yapının temellerini attığı için,

• Öz bakım becerilerini geliştirerek, zihinsel ve duygusal olgunluk kazandırdığı için,

• Çocuklarımıza bir taraftan çağın ve şartların gerektirdiği tüm dünyevi donanımları, diğer taraftan yaratılmış ve ölümlü olmanın gerektirdiği tüm manevi donanımları kazandırdığı için,

• Başarılı bir okul hayatına hazırladığı için,

• Sadece akademik gelişimi değil kişisel ve ahlaki gelişimi de önemsediği için,

• Belli bir plan program doğrultusunda değerler eğitimi çalışmalarını gerçekleştirdiği için,

• Gelişen teknolojiye ayak uydurduğu ve aynı zamanda kültürel değerlerine bağlı bireyler yetiştirdiği için,

• Özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek bireyler yetiştirdiği için,

• Her biri farklı ve değerli çift kanatlı bireyler yetiştirdiği için..

Farkındalık Oluşturan
Farklılıklarımız:

– Kurum içi çalışanlar arasındaki pozitif iletişim

– Kurumsal bütünlüğü sağlayan toplantılarımız

– Tüm ekibin eşlik ettiği etkili değerler eğitimi çalışmalarımız

– Değerlerimizi koruma noktasında taviz vermememiz

– Kurum kültürünü benimsemiş kadronun varlığı

– Anasınıfı değerler eğitimi müfredatımız

bottom of page