top of page
Çizim sınıfı

Anaokulumuz

 • Sevgi, saygı, paylaşma, merhamet ve adaleti temel alan,

 • İş bölümü, sorumluluk ve ahlaki değer yargılarını önceleyen,

 • Başarı, disiplin ve özgüveni aşılayan

 • Ayrıca, sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan ‘’en güvenli’’ ortamdır.

Bununla birlikte; okul öncesi yıllar, çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir şekilde, çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. Anaokullarımızda, çocuğun arkadaşları ve öğretmenleri ile birebir olarak kurduğu iletişim, konuşma ve dinleme etkinlikleri ile el becerilerinin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır.

Neden Nar Tanesi Anaokulu?

 1. Tüm dünyada gıpta ile bakılan Fin Eğitimini NAR TANESİ FINem ile Türkiye’de başlatacağız.

 2. Çocuklarda zeka gelişiminin %70’ inin 0-6 yaş döneminde tamamlanıp, öğrenme becerilerinin bu yaşta kazandırılacağı için,

 3. Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması ve sosyalleşme gibi olgularının bu yaş aralığında güçleneceği için,

 4. Bu dönemdeki sapma ve olumsuzlukların, çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkileyebileceği için,

 5. Çocukların, güven ve özgüven duygusunun bu dönemde oturacağı için,

 6. Dilini doğru ve yanlışsız, ayrıca güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenip, toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlayacağı için

 7. Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğreneceği için,

 8. Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocukların kendi yaşıtlarıyla birlikte olabilecekleri, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleribir ortama ihtiyaç duydukları için..

Sonuç olarak Nar Tanesi Anaokulu; her çocuğun ayrı bir birey olduğunu ve farklı kişilik özelliklerini barındıran üstün yetenekler olduğunu bilir ve çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde ilkokula ve geleceğe hazırlar.

Sanat ve Spor Aktivitelerimiz

 • Müzik

 • Piyano

 • Gitar

 • Keman

 • Flüt

 • Ney

 • Vurmalı sazlar

 • Orf

 • Görsel Sanat Atölyesi

 • Temel resim eğitimi

 • Ebru sanatı

 • Yağlı boya

 • Özgün baskı

 • Street art

 • Kum boya

 • Grafik ve kara kalem

 • Ahşap boyama

 • Sergiler

 • NAR TANESİ sanat günleri

 • Geleneksel halk oyunları

 • Spor Aktivitelerimiz

 • Yüzme

 • Basketbol

 • Voleybol

 • Futbol

 • Tenis

 • Cimnastik

 • Okçuluk

 • Binicilik

 • Kum havuzu

 • Oyun alanları etkinlikleri

bottom of page