top of page
Okulu Boys

İlkokulumuz

Erdemli, başarılı ve yeniliklere açık öğrenciler yetiştirmek yolunda, evrensel bir eğitim felsefesi ortaya konulur. Bu çerçevede öğrencilerin bireysel yetenek ve farklılıklarının ortaya çıkması ve geliştirilmesi sağlanır.
Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.
Akademik yaklaşımımız; öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunmayı önceleyen, yenilikçi ve donanımlı öğretmenler eşliğinde onlara olumlu birer rol model yaklaşımı sergileyebilmektir.

Eğitim sistemimiz; bilgiye ulaşabilen, yorumlayan, üretebilen ve katılımcı olma konusunda motivasyonu yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Neden Nar Tanesi İlkokulu?

 1. Okuduğunu anlayan, kendini ifade edebilen ve ahlaki değerleri önceleyerek hareket eden öğrenciler yetiştirilir.

 2. Özdenetimi yüksek, sorumluluklarını bilen, insanlara ve sahip olduklarına özenle yaklaşan öğrenciler hedeflenir.

 3. Öğretmenleri, ailesi ve çevresel tüm faktörlere karşı sevgi ve saygıyla yaklaşan öğrenciler yetiştirmek için rol model olunur.

 4. Hedef oluşturabilen ve bu hedef doğrultusunda başarıyla ilerleyebilen öğrenciler olmaları için motivasyon sağlanır.

 5. Birbirinden değerli ve tecrübeli öğretmenlerle öğrenciler hayata hazırlanır.

 6. Öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek akademik, sosyal ve kültürel destekleme yapılır.

 7. Öğrencilerin akademik eksiklikleri, bireysel olarak çözümlenerek süreç ilerletilir.

 8. Okul-aile işbirliği üst düzeyde ele alınarak, doğru rehberlik edilir.

Sonuç olarak Nar Tanesi Anaokulu; her çocuğun ayrı bir birey olduğunu ve farklı kişilik özelliklerini barındıran üstün yetenekler olduğunu bilir ve çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde ilkokula ve geleceğe hazırlar.

Sanat ve Spor Aktivitelerimiz

Sanat programında NAR TANESİ KOLEJ'li ilkokul öğrencilerimiz yeteneklerini özgürce geliştirip sosyal hayata yansıtabilmeyi, özgüvenlerini arttırabilmeyi, akademik olarak edindikleri başarıyı sanat alnında da gösterebilmeyi öğrenmektedirler.

 • Müzik

 • Piyano

 • Gitar

 • Keman

 • Flüt

 • Ney

 • Vurmalı sazlar

 • Çocuk korosu

 • Çocuk bandosu

 • Görsel Sanatlar Atölyesi

 • Temel resim eğitimi

 • Ebru sanatı

 • Yağlı boya

 • Özgün baskı

 • Street art

 • Grafik ve kara kalem

 • Ahşap boyama

 • Fotoğrafçılık

 • Sergiler

 • NAR TANESİ sanat günleri

 • Drama Akademisi

 • Temel tiyatro eğitimi

 • Geleneksel tiyatro

 • Eğitsel oyunlar

 • Müzikal

 • İngilizce drama

 • İnteraktif etkinlikler

bottom of page